top of page

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Vinter Services Oy
Y-tunnus: 3216271-7
Vintterintie 4, 21570 Sauvo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Maria Salervo
info@vinterbnb.fi
+358 4578372266

 

3. Rekisterin nimi

Vinter Bed & Breakfastin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet
 

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakasvarausten käsittely

 • asiakaspalvelu ja asiakasviestintä

 • lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

 • verkkosivujen kehittäminen ja markkinointi
   

Käsittelyn oikeusperusteet:

 • rekisteröidyn suostumus

 • sopimus

 • lakisääteinen velvoite

 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu

 

5. Rekisterin tietosisältö
 

Varaukset ja asiakaspalvelu
 

Varauksia ja asiakaspalvelua varten keräämme seuraavat tiedot:

 • nimi

 • osoite

 • sähköpostiosoite

 • puhelinnumero

 

Jos varaat majoituspalveluita ulkoisen varauspalvelun (kuten Booking.com) kautta, henkilötietosi tallentuvat kyseiseen järjestelmään ja hyväksyt tämän palveluntarjoajan tietosuojaan liittyvät ehdot ja säännöt (kts. Booking.comin tietosuojaseloste).

 

Matkustajailmoitukset

 

Sisäänkirjautumisen yhteydessä majoittuja täyttää lain vaatiman paperisen matkustajailmoituksen. Ilmoituksella kerätään ainakin nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansallisuus, matkustajan puolison ja alaikäisten lasten nimet, osoite, Suomeen saapumismaa, matkustusasiakirjan numero ja saapumis- ja lähtöpäivät .

 

Verkkosivut

Verkkosivustomme tallentaa teknistä tietoa verkkosivulla vierailusta, mm. käytetty laite, IP-osoite, maantieteellinen sijainti, selaimen tyyppi ja käyttöjärjestelmä. Jotta voimme varmistaa sivuston toimivuuden sekä kehittää sen käyttäjäystävällisyyttä, käytämme verkkosivuillamme myös evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle.
 

Välttämättömillä evästeillä varmistamaan sivuston tekninen toimivuus. Evästeiden avulla voimme myös kerätä tietoa siitä, miten verkkosivujamme käytetään sekä kohdentaa markkinointia paremmin. Muihin kuin välttämättömiin evästeisiin tarvitaan aina käyttäjän suostumus.
 

Kun käytät verkkosivujamme, voit hyväksyä tai hylätä evästeitä. Osa eväisteistä on kuitenkin välttämättömiä verkkosivujen toiminnan kannalta. Voit muokata evästeasetuksiasi myös omasta selaimestasi.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötiedot pääsääntöisesti asiakkailta itseltään, esim. kun teet varauksen puhelimella tai sähköpostilla. Saamme henkilötietoja myös Booking.com-palvelusta, johon asiakas syöttää itse tietonsa varausta tehdessä. Epäsuoria tietoja voidaan myös kerätä teknisesti verkkosivujen kautta (esim. IP-osoite).

 

7. Henkilötietojen vastaanottajat

 

Matkustajailmoitusten sisältämät tiedot voidaan luovuttaa viranomaisille siinä tarkoituksessa ja laajuudessa kuin laissa majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (308/2006) säädetään. Käytämme henkilötietojen säilyttämisessä ja käsittelyssä osaksi Googlen sähköistä ympäristöä, joten henkilötietoja voidaan tallentaa myös Googlen hallinnoimille ja suojaamille palvelimille. Verkkosivustomme on toteutettu Wix-alustalle, joka puolestaan voi kerää teknisesti joitain epäsuoria tietoja käyttäjistä (esim. IP-osoite, käyttäjän laite, vierailun ajankohta).

 

Mikäli olet tehnyt varauksen Booking.com-palvelun kautta, on antamasi henkilötiedot Booking.comilla ja kirjautuessasi näihin palveluihin olet hyväksynyt palvelun säännöt ja ehdot.

 

8. Henkilötietojen säilyttämisaika
 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käyttötarkoitusta varten tai lain vaatima aika. Matkustajailmoitukset säilytetään vuoden ajan allekirjoituksesta, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

 

9. Tietojen siirtäminen EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

 

Keräämiämme tietoja voidaan säilyttää ja käsitellä osaksi Euroopan ulkopuolella, sillä osa käyttämistämme palveluntarjoajista (Google ja Wix) sijaitsevat Euroopan talousalueen ulkopuolella. Molemmat palveluntarjoajat ovat sitoutuneet EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä tietosuojakehyksessä sovittuihin suojatoimiin ja noudattavat EU-komission vakiolausekkeita riittävää tietosuojaa koskien, kun henkilötietoja siirretään EU:n ulkopuolelle.

 

10. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

 

Henkilötietoja käsittelee vain henkilökuntamme, jotka käsittelevät tietoja osana työtehtäviään. Suojaamme henkilötiedot asianmukaisesti sekä fyysisin että digitaalisin keinoin. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköiset tiedot on suojattu mm. salasanoilla ja kirjautuminen vaatii kaksivaiheisen tunnistautumisen.

Tietoja säilytetään yhden vuoden viimeisimmästä yhteydenotosta tai niin kauan kuin laki velvoittaa.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

 • oikeus saada tutustua tietoihin

 • oikeus oikaista tietoja

 • oikeus poistaa tiedot (paitsi jos perusteena lakisääteiset velvoitteet)

 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä (jos perusteena rekisterinpitäjän oikeutettu etu)

 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman suostumusta tai lainmukaista perustetta
   

Voit lukea lisää oikeuksistasi Tietosuojavaltuutetun sivuilta. Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, tee asiasta kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sähköpostiin.
 

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia.


Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
 

 • Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

 • Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

 • Vaihde: p. 029 566 6700

 • Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
   

bottom of page